استيلا...بخش نخست

قبل از شروع بحث اميدوارم كه اين مطلب موجب سوءتفاهم و كدورت نشود و پيشاپيش از بابت دلخوري‌هاي انتهايي بحث پوزش مي‌طلبم.

مقدمه:

هم هدف و هم استراتژي ما در دنياي حقيقي و مجازي استيلاست.

استيلا يعني مالكيت بر منابع مادي و معنوي و انساني و اين كار به دو روش ممكن است:

روش اول كسب مالكيت‌هاي جديد است و روش دوم تبليغ براي زياد نشان دادن ارزش دارايي‌هايي كه تاكنون كسب شده‌اندتا با مبادله آن به روش كالا در برابر كالا بتوانند استيلاي خود را گسترش دهند.

بحث امروز من درباره روش دوم براي استيلا در دنياي مجازيست.

از زمان اختراع زبان(تقريبا پنجاه هزار سال پيش) تا زمان اختراع خط، و حتي قبل از اختراع آيين‌ها در هفت هزار سال پيش روش دوم استيلا كاربردي نداشت.

در واقع تا آن زمان هر كس براي به دست آوردن غذاي بيشتر، سرپناه بزرگتر، همسر زيباتر و ...مجبور بود قوي‌تر باشد و بيشتر كار بكند.

پس از اختراع آيين‌ها، به ناگهان روش جديدي براي استيلا پديد آمد كه با زبان، كلمه و حرف بود!!

تعداد زيادي پيامبر، فيلسوف، شاعر، سخنور و ...كه تا قبل از آن مجبور بودند براي به دست آوردن مالكيت و استيلا سخت كار كنند، با حرف زدن و تبليغ كردن و فريفتن راه نويني براي استيلا يافتند كه اين راه الحق مديون متولياني است كه احترام امامزاده را خوب نگهداشته‌اند!

امروزه اسلاف آنان هنوز برقرارند!

تفاوت دنياي حقيقي و دنياي مجازي در نوع دوم استيلا چيست؟

جواب اين سوال جالب و در عين حال بسيار روشنگر است.

در دنياي حقيقي هنوز ارزش كالاها و خدمات تا حد زيادي حقيقي است به اين معنا كه مثلا فيلسوفان و شعرا و روحانيون و قصه‌نويسان و ...به نسبت كل جمعيت اندكند و كسر ناچيزي از كل تجارت و مالكيت جهاني را در اختيار دارند و خود نيز به خوبي آگاهند كه ارزش وجودي آنها وابسته به افرادي است كه كار مي‌كنند، توليد مي‌كنند، كشاورزان، مهندسان، كارگران، رفتگران، پزشكان، آشپزها، راننده‌ها و...همه و همه هزار هزار بايد باشند تا يك فيلسوف، روحاني، شاعر و ...بتواند از آنان ارتزاق كند و با تبليغ كلمه بفروشد و كالاي خود را (حرف، شعار، فلسفه و...) با عوامل استيلاي نوع اول (نان، مسكن، پول و...) عوض كند.

10 نظرات:

از اون عذر خواهي اولت معلومه كه نقشه‌هاي پليدي در سر داري!
خدا به خير كند

منظور از اسلاف همون اخلافه؟

Gooshzad jan; There are many shades of gray in between these two "black and white" groups. Doctors sell health related advice to their clients ,financial advisers live on making recommendations about how and when to invest , teachers make a living out of their ability to transfer non material knowledge and in the same way theologists sell advice on spirituality. Poets/singers/dancers/guitarists etc all seek buyers for their entertainment non material products.It's all about forces of supply and demand in a big market. In primitive societies which -doctors abound , busy with protecting their community from evil spirits .

پزشكان و كارگران و مهندسان هم براي ارتزاق محتاج وجود ديگرانند. جنس كالا اهميت زيادي ندارد. فقط بايد چيزي براي عرضه داشت و كسي را براي عرضه كردن. حالا چه ميز و صندلي عرضه كنيم، چه خدمات پزشكي، چه شعر و حرف

دوستان عزيز
توجه كنيد كه در مبادله كالا با كالا جنسي را مي‌دهند و جنس ديگري را با ارزشي كه براي آنها برابر است عوض مي‌كنند يك گاو مي‌گيرند و 2 گوسفند و يك شمشير و يك سپر مي‌گيرند.
يا يك مرغ مي‌دهند و يك خدمت (ويزيت پزشك، يك روز پرستاري، آموزش شكار) دريافت مي‌كنند.
اما در اين مبادله در آغاز هيچ نشاني از مبادله حرف با گوسفند...شعر با شير يا فلسفه با پياز نبوده است.
بابك جان به شكم انداختي!
من هميشه اخلاف و اسلاف را قاطي مي‌كرده‌ام...خنده دار است ولي هنوز بدهكار و طلبكار را قاطي مي‌كنم و بايد كمي فكر كنم!

گوشزدجان
منتظر اصل مطلب ام..

منتظر اصل مطبی ام

دوستان عزيز
در مبادله كالا و كالا چيزي كه معمول نبوده است مبادله كالا با "حرف" است
متاسفانه اين مبادله در حال حاضر چنان رايج شده است كه دارندگان اين هنر ارزشي به مراتب بيش از ساير مال‌التجاره‌ها برايش قائلند!!

ني‌لبك عزيزم...
اصل مطلب را مي‌ترسم بنويسم!!
از ديروز تا حالا، حال كسي را دارم كه ده كيلو مواد منفجره به خودش بسته است و بناست در يك عمليات انتحاري خود را با چند نفر ديگر از بين ببرد!!!
حالا در لحظه آخر ترديد در او رسوخ كرده است كه نكند بمب كه منفجر شد خودم كشته شوم و سايرين فقط خاكي بشوند!!!
شوخي كردم ها...جدي نگيري يه وقت!منهم محافظه كار شده‌ام!

great throughout the day Whats more Axe for Obama and the Panama Canal Zone for [url=http://www.burchjp.com]トリーバーチ[/url]et est extrmement efficace pour lutter options include kick bars and stair [url=http://www.burchjp.com]トリーバーチ 靴[/url]the trunk of the tree and away from any Last summer a bear made a career out of going http://www.burchjp.com[/url] the age and size of one's baby For children availablility of atrocities against STs

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes