روز سعدي...روز انسان

اول ارديبهشت، روز سعدي، گرامي باد.
بي‌ترديد سعدي بزرگترين شاعر و سخنور ايراني‌است كه نه تنها شعر و نثر و ادبيات را ارتقاي در خور توجهي داده است، بلكه زبان عموم مردم ايران را متحول كرده و عوام و خواص را به سخن گفتن با زبان خود برانگيخته است.
سعدي شاعري بي‌همتاست.
كافيست به زندگي او كه به نظر من ارزش ساختن يك فيلم سينمايي يا سريال تلويزيوني را دارد نظري بيفكنيم.
در كودكي پدرش را از دست مي‌دهد و در نوجواني به بغداد ميرود و در نظاميه درس مي‌خواند و در اين مدرسه به تلقين دروس به ساير طلاب مي‌پردازد (يعني درس‌هايي را كه فراگرفته بود به ديگران مي‌اموخت) و در فقه و اصول و خطابه فارغ التحصيل مي‌شود.
قاعدتا در اين هنگام بايد حدود ۳۰-۲۵ ساله باشد و به عنوان يك آخوند به مسجدي برود و به امرار معاش بپردازد ولي او به جهانگردي روي ميآورد و در مدت سي سال كل خاورميانه و نيز هندوستان و قسمتي از آسياي ميانه را سير مي‌كند.
به ياد داشته باشيم كه دوران سعدي، هشتصد سال پيش، دوران حمله مغول به ايران است و چنين مسافرتي چقدر خطرناك و خسته كننده و پر دردسر بوده است چنانكه در اين مدت به حبس و بردگي هم مي‌افتد و گرسنه و تشنه مي‌ماند و مورد حمله قرار مي‌گيرد و رنجها مي‌كشد ولي اين سير آفاق و انفس را رها نمي‌كند...چرا؟
به نظر من سعدي در اين سفر طويل به دنبال كشف حقيقت و كسب تجربه بوده است و چنان حلاوتي در اين كار ديده كه خطر را به جان خريده است.


فراموش نكنيم كه هشتصد سال پيش، كتاب، روزنامه و راديو و تلويزيوني نبود كه كسي بتواند با آنها زندگي‌ها و فرهنگ‌هاي ديگر را ببيند و يگانه راه كسب چنين تجربه‌اي سفر بود...سفر.
سعدي در اين سفر پلوراليسم را ديد و از يك آخوند به يك روشنفكر(با معيارهاي آن زمان) بدل شدو اين يك امر خارق‌العاده است.
پس از سي سال سعدي به شيراز باز گشت ( در حدود ۶۰ سالگي) و در سه ماه گلستان و در يك سال بوستان را تاليف كرد.
گلستان شرح زندگي مردمان است كه با چنان اختصار، زيبايي و پر محتوايي گفته شده است كه خواننده را بي‌اختيار به تحسين متن وا‌مي‌دارد.
بوستان شرح جامعه آرماني از نگاه سعدي است. داستانهايي كه آسان و ساده مي‌نمايند با نتيجه گيري‌هاي غافلگير كننده...مثلا وقتي كه مي‌گويد:
شنيدم كه در روزگاران قديم
شدي سنگ در دست ابدال سيم...
قبل از اينكه فرصت پيدا كني كه به او انگ خرافه پرستي بچسباني توضيح مي‌دهد : (و چقد مختصر و مفيد فقط در يك بيت!)
مپندار كاين قول معقول نيست
چو قانع شدي سنگ و سيمت يكي است
سعدي در غزل نيز چنان چيره دست است كه به قول علي دشتي سبب گمراهي شاعران پس از خود شده است!
چنانكه به غلط گمان كرده‌اند كه با ساده‌گويي مي‌توان غزلياتي چون او پديد آورند
لاابالي چه كند دفتر دانايي را
طاقت وعظ نباشد سر سودايي را
آب را قول تو با آتش اگر جمع كند
نتواند كه كند عشق و شكيبايي را
بر حديث من و حسن تو نيفزايد كس
حد همين اسن سخنداني و زيبايي را...
قصايد و رباعيات سعدي نيز اگرچه اندكند در صلابت و زيبايي پهلو به پهلوي صاحبان نام و اعتبار در اين دو رشته مي‌زنند.
حدود ده سال پس از بازگشت به شيراز، با حمله مغولان و سقوط حكومت محلي دوباره سعدي با سن حدود هفتاد سال به بغداد گريخت و از آنجا پياده به مكه رفت و سپس به تركيه كنوني رفته و پس از مدتي اقامت در اين كشورها به شيراز بر‌گشت و در حدود نود سالگي در گذشت.
اين سفر مدام و مطالعه اقوام و فرهنگ‌هاي متكثر از سعدي شخصيتي ساخته است كه بسيار به مردم امروزه نزديك است...انساني كه به زندگي و شخصيت انساني احترام مي‌گذارد و صفات پسنديده‌اي كه بين اقوام مختلف مشتركا وجود داشته را ستوده و بزرگ داشته است.

7566 نظرات:

گوشزدجان
ای کاش سعدی حاصل تجربه هایش را به صورتی ساده و نثر می نوشت که همه ازش استفاده کنند.آیا زبان شعر زبان نخبگان آن دوره بوده است و مردمان آنچنان امل که سعدی از نگاشتن سفرنامه به صورت نثر خودداری کرده است؟

Has he written any poems to please the local kings like other poets ?I wonder why was this practice so common in those years

ني‌لبك عزيز!
زبان سعدي از زبان همه نويسندگان آن روزگار آسان تر است...يادم مي‌آيد كه زماني مرحوم دكتر وامقي كه يك سعدي شناس بود مي‌گفت به غلط گفته شده است كه سعدي به زبان مردم سخن گفته است در حاليكه هيچ نوشته‌اي از زمان سعدي در دسترس نيست كه به سادگي نثر سعدي باشد.
ايشان عقيده داشت كه مردمان بعد از سعدي شيوه او را در سخن گفتن و نوشتن انتخاب كردند چرا كه از شيوه‌اي كه تا آن زمان استعمال مي‌شد بسيار آسان تر و قابل فهم‌تر بود.
شعر سعدي نيز همانند نثر او بسيار سهل ممتنع است.
اما سفرنامه نويسي و اتوبيوگرافي اصلن مرسوم نبوده است و چه خوب بود كه اينكار رواج داشت.
ولي با اينحالبسياري از مردمان حتي بيسواد بسياري از اشعار و گفته‌هاي سعدي را از بر دارند بدون آنكه بدانند از كيست.
يك نكته هم بگويم و آن اينكه راجع به غزل در حق سعدي اجحاف شده است.
من بندرت غزليات سعدي را ديده‌ام كه به صورت مجزا و با خط زيبا و مينياتور و كاغذ گلاسه چاپ شده باشد.
در واقع خودم اگرچه دو ديوان كامل سعدي، دو گلستان، يك بوستان و دو ديوان غزليات او را دارم ولي اين دو ديوان غزليات با چاپ مرغوب را با گشت و گذار فراوان يافته‌ام.

خب گوشزد جان
چه میزان از پلورالیسم مورد نظر تو از اشعار سعدی در شیوه زندگی مردمان راه یافته و اثر خود را گذاشته؟
راستی بهرام هم سعدی رو دوست داره اما من به سبب بی سوادی شعرانه ام!!! همینجوری زیاد از سعدی خوشم نمیاد.(طفلی سعدی..)

علي عزيز!
سعدي نيز مانند بسياري از شعراي قديمي اشعاري در ستايش پادشاهان سروده است.
علت مديحه سرايي براي شعرا دو چيز بوده است...يكي آنكه ممر درآمدي داشته باشند و ديگر آنكه پادشاهان مي‌توانسته‌اند سبب شهرت و امنيت شعرا شوند و از طرف ديگر اينكار مطلقا نكوهيده شمرده نمي‌شده است.
اما جالب آنكه مديحه سرايي سعدي چاپلوسانه نيست به عنوان مثال در قصيده معروفش كه به امير انكيانو سلطان مغول تقديم شده است تنها چيزي كه به چشم نمي‌خورد مي‌گويد:
بسي صورت بگرديده‌است عالم
وزين صورت بگردد عاقبت هم
عمارت با سراي ديگر انداز
كه دنيا را اساسي نيست محكم
گل فرزند آدم خشت گرديد
نمي‌خسبد دل فرزند آدم
به نقل از پادشاهان ياد دارم
كه شاهان عجم كيخسرو و جم
ز سوز سينه فريادخواهان
چنان پرهيز كردندي كه از سم!
حرامش باد ملك و پادشاهي
كه پيشش مدح گويند از قفا ذم
چو يزدانت مكرم كرد و مخصوص
چنان زي در ميان خلق عالم
كه گر وقتي مقام پادشاهيت
نباشد، همچنان باشي مكرم
نه هر كس حق تواند گفت گستاخ
سخن ملكي است سعدي را مسلم!

خدا بیامرزدش.

گوش‌زد جان من بچه که بودم چشم نداشتم سعدی رو ببینم از بس‌که پدرم برامون با استناد به بوستان و گلستان موعظه می‌کرد. مرتب تو دل‌ام به پدر و مادر سعدی لعنت می‌فرستادم که هر چی هم می‌گفت دقیقا" همون می‌شد عاقبت من!

الان ولی خیلی اشعار و پند‌هاشو دوست دارم.

ني‌لبك جان...
واقعا كسي نمي‌تواند ارزيابي كند كه چه مقدار پلوراليسم سعدي در جامعه اثر گذاشته است مگر اينكه بتوان او را حذف كرد و نتايج را با هم مقايسه كرد.
براي آنكه از سعدي خوشت بيايد بايد بهرام يك گلستان كوچك كه شرح داشته باشد(مثل گلستان دبير سياقي) برايت بخرد و خودت را موظف كني كه اقلا پنج باب آن را بخواني...از اين همه نبوغ و بذله گويي يقينا لذت خواهي برد.

امیدوارم گوشزدجان..

هاله جان
به شكرانه آشتي‌ات با سعدي اين چند بيت را از جانب او به تو تقديم مي‌كنم!
رفيق مهربان و يار همدم
همه كس دوست مي‌دارند و من هم
نظر با نيكوان رسميست معهود
نه اين بدعت من آوردم به عالم
اگر گويي كه دل دادن گناهست
گناه اول ز حوا بود و آدم
گرفتار كمند ماهرويان
نه از مدحش خبر باشد نه از ذم
چو دست مهربان بر سينه ريش
به گيتي در ندانم هيچ مرهم
غنيمت دان چو مي‌داني كه هر روز
ز عمر مانده روزي مي‌شود كم
برو شادي كن اي يار دلفروز
چو خاكت مي‌خورد، چندين مخور غم

رامین مولایی عزیز
وبلاگهای مورد نظر به واچ-لیست دودردو اضافه شدند
در صورت هماهنگی با دودردو به لیست اضافه خواهند شد
ممنون از لطف شما
Von: "Mehdi Hakimi"
mehdi@doxdo.com
....................

با عرض تبریک عید پاک
این که وبلاگ "زیر چتر چل تیکه" را از لیست دو در دو حذف فرموده اید، مسلما
> به دلیل این بوده است، که مطلب قبلی این وبلاگ، با گذاشتن مطلب جدید
"محو" می شد ، و با توجه به این که دو در دو به مطلب قبلی لینک داده بود خودم
را "موظف" می دیدم که بالاخره پی ببرم که تجدید حیات یک مطلب گم و گور شده سر
دراز و ناپیدا دارد!
خوشبختانه دوستان بنده را خر فهم کردند که بلاگ اسپات هر چند وقت یک بار در
مورد بعضی مطالب طولانی و مصوٌ ر حساسیتی به خرج می دهد که کامپیوتری است
و "سیاسی" نیست!
لذا به شیوه موش توی سوراخ نمی رفت، استدعا دارم به "زیر چتر چل تیکه" و
دیگر وبلاگهای بدبخت این جانب عیالوار ابراز لطف بفرمایید، که به طور دسته
جمعی به افتخار مستقر شدن در لیست دو دردو نایل آیند و سر و سامون پیدا کنند:

زیر چتر چل تیکٌه > رامین مولائی > بیانیه / فراخوان > سین / جیم

با سپاس پیشاپیش
رامین مولانی
.......................

جناب مولایی
من دلیل حذف وبلاگ زیر چتر چهل تکه را از دو ادیتور دیگر پرسیدم و
خدمت شما عرض کنم که به دلیل بازسازی وبلاگ زیر چتر چهل تکه مرتبا نوشته آخر
شما در سایت ما انعکاس پیدا می کرد و مشکل ایجاد می شد به همین دلیل حذف شد.*
*بنده یکی دو بار به سایر وبلاگهای شما سر زدم. ما برای دو در دو محدودهای
تعیین کردیم که وبلاگهای انتخاب شده مطالب: سکسی، سیاسی، تکراری، سطحی،فقط شعر
یا عکس، و... نداشته باشند.
سه وبلاگ دیگر شما حاوی مطالب سیاسی و اکثرا گردآوری شده بودند که در محدوده
سایت ما جا نمیگیرند.
mina@doxdo.com
...................................................
دودردو مال من نیست و ... اگر من ربطی به دودردو دارم به دلیل وقت و علاقه آی است که دارم و اگر روزی نتوانم وقت بگذارم "دوستان " خوبی دارم که جای مرا پر خواهند کرد.
ایمیلهای تماس با من هم اینها هستند: mehdi@doxdo.com & robo.rend@gmail.com دیگر ایمیلهایم در چند ماه دیگر اعتبار خود را از دست میدهند. اگر مایل بودین و میدانم که زحمت بزرگی است، لینکها را عوض بفرمائید. ممنون میشوم.
ارادتمند. مهدی
http://robo.wordpress.com/2006/04/17/hello-robo/

As a teenager , I didn't enjoy Saadi poems either. It lacked the romantic/mystical touch of Hafez/Roomi. However , now that I live in the "real " world , they sound beautiful . .... By the way , I apologise for writing in English , my keyboard doesnt have Farsi letters.

علي جان
يكي از تصورات غلطي كه راجع به سعدي وجود دارد اين است كه شعر او همه پند و نصيحت است...
بيشتر مردم حتي نمي‌دانند كه سعدي غزليات عاشقانه هم دارد...بيشتر ازحافظ.
همين غزلي كه براي هاله نوشته‌ام را بخوان يا اين يكي كه از طرف سعدي به تو تقديمش مي‌كنم...
هزار جهد بكردم كه سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش ميسرم كه نجوشم
به هوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم
شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم
حكايتي ز دهانت به گوش هوش من آمد
دگر نصيحت مردم حكايتي است به گوشم
مرا به هيچ بدادي و من هنوز بر آنم
كه از وجود تو مويي به عالمي نفروشم
به راه باديه رفتن به از نشستن باطل
كه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم...

Gooshzad aziz;Thank you for your replies. I am no expert in Farsi literature but for some reason Saadi "love songs" don't appeal to me. Compare this with Hafez written masterpieces. As you said , I admire him mostly for being able to influence every day lives and dialogs of millions of Iranians .

...yar mara ghar mara eshgheh jegar khar mara...yar toi ghar toi dolat ghamkhar toi ... hoor toi soor toi dolateh mansoor toi yar negahdar mara...eshghe delam to boodehi , khab shabam roboodeh yee...ROOMI (I've written this off the top of my head , probably with some mistakes) -just compare,,,,,,,,Ali

علي عزيز
هميشه اين بحث داغ بوده است كه بزرگترين شاعر ايران كيست و تقريبا هميشه اختلاف بين حافظ و سعدي بوده است و مولانا يا فردوسي و نظامي در مراحل بعدي قرار مي‌گرفته‌اند.
در سال 1354 در كنگره جهاني فردوسي كه براي هزاره فردوسي در تهران جمع شده بودند پرسشنامه‌اي بين حاضرين كه اكثرا از اساتيد ادبيات و شعرا و ادباي سرشناس بودند توزيع شد و اين سوال مطرح گرديد.
با توجه به كنگره فردوسي همگان گمان مي‌كردند كه فردوسي به عنوان بزرگترين شاعر ايران در طول اعصار و قرون انتخاب شود ولي اكثريت قاطع شركت كنندگان سعدي را انتخاب كردند.
من ديواني از منتخب غزليات ديوان شمس را هم دارم و آنرا تماما خوانده‌ام...مولانا تا چهل سالگي اصلا شعر نگفت و پس از آن در بيست و خورده‌اي سال باقيمانده عمرش دو كتاب مثنوي و ديوان شمس را نگارش كرد كه هر كدام چند برابر ديوان سعدي است و چندين كتاب هم در نثر نوشت.
شاگردش ذكر مي‌كند كه شبها تا صبح او في‌البداهه مي‌گفت و من مي‌نوشتم.
خود مولانا نيز ذكر مي‌كند كه من در قيد شعر و صنايع شعري خودم را گرفتار نمي‌كنم.
غزلي كه شما نوشته‌اي اگرچه يكي از بهترين غزليات ديوان شمس است ولي حتي همين غزل از نظر معنا ظاهري ضعيف است به عنوان مثال غار مرا؟ معناي درست و حسابي ندارد عشق جگرخوار مرا تعبير چندان زيبايي نيست!
با اينحال سلايق با هم فرق مي‌كنند و اميدوارم كه هر كس از هر چه دوست دارد لذت ببرد.
قربانت

سلام ... گرامی باد!! حال چند فضولی: به نیلبک: مردم آنزمان سواد نداشتند اما وقتی کسی اشعار میخواند پای سخن مینشستند ..یعنی کارش درست بود .... به خودت: عشق بهترین و والاترین نصیحت هست!

خوبی آرمین عزیز؟
عجبا!
اسم منهم سرهم نیست ها.

مبارکه

:-)

تبریک آقای گوشزد
مثل اینکه وبلاگتان از فیلتر درآمده.

tabrik
mesle inke weblogetan az filter dar amade

http://z8un.com/archives/2003_04.html#000179

در اینجا ضرب المثل‌هایی که از سعدی ورد زبونمونه نوشتم:)
ببین چقدر حرفامون مال سعدیه. بلکه هم بیشتر. خیلی هم بیشتر.

خيمي عاليه شعراي بيشتري بزاريد

whores bbw interracial interracial gay wife

whores bbw interracial interracial gay wife

masturbation groups masturbation video samples

masturbation groups masturbation video samples

mature adult videos mature enema sex

mature adult videos mature enema sex

sister anal anal incest

sister anal anal incest

blow job wife wife blow job

blow job wife wife blow job

stockings movies xxx ladies wearing stockings

stockings movies xxx ladies wearing stockings

secretary upskirt pantyhose sexy upskirt

secretary upskirt pantyhose sexy upskirt

gay comic strip gay doctors

gay comic strip gay doctors

free lesbian porn clips lesbian porn sites

anal pussy cuban pussy

anal pussy cuban pussy

zool

zool

juoejljsdlq

juoejljsdlq

csmeujd

csmeujd

owunhp

owunhp

abluale

abluale

mother nature odor remover mother son incest porn Borat creator Sacha Baron Cohen reportedly signs a $42.5m (�22m) film deal starring his character Bruno...

mother nature odor remover mother son incest porn Borat creator Sacha Baron Cohen reportedly signs a $42.5m (�22m) film deal starring his character Bruno...

mumtaz naked indian actress indian springs, nv Classical singer Russell Watson postpones his forthcoming UK tour after undergoing brain surgery...

mumtaz naked indian actress indian springs, nv Classical singer Russell Watson postpones his forthcoming UK tour after undergoing brain surgery...

illegal daddy and son incest porn chinese incest The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

The Rolling Stones postpone a show in the US to allow singer Sir Mick Jagger time to rest his voice...

The Rolling Stones postpone a show in the US to allow singer Sir Mick Jagger time to rest his voice...

Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

Colombia's vice president is "baffled" by Kate Moss's success following cocaine allegations...

Colombia's vice president is "baffled" by Kate Moss's success following cocaine allegations...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

The Rolling Stones cancel a gig in Hawaii and postpone other tour dates as Mick Jagger suffers throat troubles...

The Rolling Stones cancel a gig in Hawaii and postpone other tour dates as Mick Jagger suffers throat troubles...

The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

enema mother son galleries skeet skeet mother fucker Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

enema mother son galleries skeet skeet mother fucker Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

blow job by teen real blow job teen Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

blow job by teen real blow job teen Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

sexy mature redhead free nude redhead pussy Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

sexy mature redhead free nude redhead pussy Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

phat ass pussy black hairy pussy TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

phat ass pussy black hairy pussy TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

playboy movies adult sex movies samples The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

amateur splosh real amateur wives Classical singer Russell Watson postpones his forthcoming UK tour after undergoing brain surgery...

amateur splosh real amateur wives Classical singer Russell Watson postpones his forthcoming UK tour after undergoing brain surgery...

incest daughters incest chat room Borat creator Sacha Baron Cohen reportedly signs a $42.5m (�22m) film deal starring his character Bruno...

incest daughters incest chat room Borat creator Sacha Baron Cohen reportedly signs a $42.5m (�22m) film deal starring his character Bruno...

gaping pussy fuck my sister wet wet pussy The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

gaping pussy fuck my sister wet wet pussy The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

Classical singer Russell Watson postpones his forthcoming UK tour after undergoing brain surgery...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

Veteran actor William Franklyn, known for voicing the 1960s Schweppes TV adverts, dies aged 81...

Veteran actor William Franklyn, known for voicing the 1960s Schweppes TV adverts, dies aged 81...

The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

Pop trio Atomic Kitten will reform to play a concert in support of jailed Liverpool football fan Michael Shields...

Pop trio Atomic Kitten will reform to play a concert in support of jailed Liverpool football fan Michael Shields...

Veteran actor William Franklyn, known for voicing the 1960s Schweppes TV adverts, dies aged 81...

Veteran actor William Franklyn, known for voicing the 1960s Schweppes TV adverts, dies aged 81...

Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

The first stage of a �150m investment in regional museums is praised for boosting visitor numbers...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

The Rolling Stones postpone a show in the US to allow singer Sir Mick Jagger time to rest his voice...

The Rolling Stones postpone a show in the US to allow singer Sir Mick Jagger time to rest his voice...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

Classical singer Russell Watson postpones his forthcoming UK tour after undergoing brain surgery...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Doctor Who takes three prizes at the National Television Awards in a repeat of its success last year...

Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

Alec Baldwin asks for his voice to be removed from an "unfair" documentary about Arnold Schwarzenegger...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

A musical about the witches from The Wizard of Oz breaks West End box office records, its producers say...

The Rolling Stones postpone a show in the US to allow singer Sir Mick Jagger time to rest his voice...

The Rolling Stones postpone a show in the US to allow singer Sir Mick Jagger time to rest his voice...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

William Styron, whose Holocaust novel Sophie's Choice became a film and an opera, has died, aged 81...

William Styron, whose Holocaust novel Sophie's Choice became a film and an opera, has died, aged 81...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Microsoft and Peter Jackson postpone the making of a film based on the Halo video game after backers pull out...

Veteran game show host Bob Barker is stepping down from hosting The Price is Right after 35 years...

Veteran game show host Bob Barker is stepping down from hosting The Price is Right after 35 years...

Record company EMI sign a deal with the estate of crooner Dean Martin to use the singer's likeness...

Record company EMI sign a deal with the estate of crooner Dean Martin to use the singer's likeness...

Doctor Who takes three prizes at the National Television Awards in a repeat of its success last year...

Doctor Who takes three prizes at the National Television Awards in a repeat of its success last year...

Pop trio Atomic Kitten will reform to play a concert in support of jailed Liverpool football fan Michael Shields...

Pop trio Atomic Kitten will reform to play a concert in support of jailed Liverpool football fan Michael Shields...

William Styron, whose Holocaust novel Sophie's Choice became a film and an opera, has died, aged 81...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

The judge who put coded messages in his Da Vinci Code plagiarism trial ruling has written another...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

Pioneering screenwriter Nigel Kneale, best known for the Quatermass TV serials and films, dies aged 84...

London-born rapper Sway is to be honoured at the BET Hip-Hop awards in the US...

London-born rapper Sway is to be honoured at the BET Hip-Hop awards in the US...

Doctor Who takes three prizes at the National Television Awards in a repeat of its success last year...

Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

young asian boys free asian porn galleries gang bang whores asian lesbian gang bang free mature sex videos hot mature whores Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

young asian boys free asian porn galleries gang bang whores asian lesbian gang bang free mature sex videos hot mature whores Jonathan Ross is dubbed "risque" by Ofcom but not in breach of rules over an interview with David Cameron...

hairy fuck free pussy hairy pussy hairy fetish bank gay fetish sex bdsm outdoor bdsm maid Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

hairy fuck free pussy hairy pussy hairy fetish bank gay fetish sex bdsm outdoor bdsm maid Madonna says she may adopt another child from abroad following her proposed adoption of a Malawian boy...

hot redhead amateur slut free nude redheads big black monster cock small women big cock fetish sites butt fetish Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

may hentai toonami hentai interracial teen lesbians interracial fisting oriental gang bang east coast gang bang boys Pop trio Atomic Kitten will reform to play a concert in support of jailed Liverpool football fan Michael Shields...

may hentai toonami hentai interracial teen lesbians interracial fisting oriental gang bang east coast gang bang boys Pop trio Atomic Kitten will reform to play a concert in support of jailed Liverpool football fan Michael Shields...

free vintage porn black lesbian porn pantyhose jp pantyhose smother hottest young chubby tgp fucking chubby daily land TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

free vintage porn black lesbian porn pantyhose jp pantyhose smother hottest young chubby tgp fucking chubby daily land TV host Oprah Winfrey gives audience members $1,000 (�526) each to donate to a charitable cause...

asian hotties interracial interracial porn movies free young masturbation young asian pussy law enforcement on arizona indian reservations indian girl galleries The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

asian hotties interracial interracial porn movies free young masturbation young asian pussy law enforcement on arizona indian reservations indian girl galleries The Red Hot Chili Peppers are leading the way at this years MTV Europe music awards with four nominations...

teen ass nude teen boys sex with my dog tips on having sex with your dog tit blow job free clips of blow job video Doctor Who takes three prizes at the National Television Awards in a repeat of its success last year...

free fucking sexy bbw kinky bbw hot blonde lesbian sex lesbian masterbation hardcore asian porn porn tv Social networking site MySpace is to block users from uploading copyrighted music to its pages...

yaoi manga downloads extreme manga black chubby chicks bbw chubby clip movie girls wearing pantyhose mature women pantyhose Doctor Who takes three prizes at the National Television Awards in a repeat of its success last year...

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes