ادامه سوال پنجاه مليون دلاري

سوال مطلب پيشين در واقع جزيي از يك سوال بزرگتر است و آن اينكه آيا مي‌توان مفاهيم مدرن سياسي را به لجن كشد و باز با وقاحت از آنها دم زد؟
واضح‌تر بگويم آيا كساني كه هر منصب و مقامي دارند از همين قانون اساسي غير دمكراتيك بدست آورده‌اند و به هر طريق ممكن تمامي راههاي قانوني و غير‌قانوني را براي پيشبرد مقاصد خود باز گذاشته‌اند...نيازي نمي‌بينند كه ولو براي حفظ ظاهر، سلسله مراتب يك مسير قانوني را طي كنند تا خدشه‌اي به آن قانون (كه همه چيزشان را مديون آنند)وارد نيايد!؟
آيا براي برداشت از خزانه يك مملكت كافيست كه رهبر مثل وقتي كه دست در جيب خود مي‌كند تصميم بگيرد و بردارد و خرج كند؟
اين دليلي است بر مدعاي قبلي من كه گفته بودم اينكه مرتب در راديو و تلويزيون گفته مي‌شود كه كشور متعلق است به آقا امام زمان...معناي ديگرش اين است كه در غياب ايشان متعلق است به نايب ايشان و اين تعلق يك مالكيت است به شكلي كه تمامي منابع انساني و معدني و درياي و ... متعلق به ايشان است.
ايشان نفت خودش را مي‌فروشد و قسمتي از آن را صرف ملك خودش مي‌كند و قسمتي را به رعايايش كه برايش كار مي‌كنند مي‌دهد و قسمتي را هم دوست دارد به فلسطين بدهد...مال خودش است!
از مفاهيم مدرن سياسي هم به عنوان استتار استفاده مي‌شود.
در منطقه‌اي كه رييس‌جمهورهاي مادام اعمر!! و موروثي!! دارد و پارلمانهاي مشورتي!!...اين ميزان گند زدن به "مفاهيم مدرن سياسي" جدا كه قابل اغماض است!

15 نظرات:

سلام سیّد!

عزیز من! سیْد جان. مملکت مال خودشون! نفت مال خودشون! پول مال خودشون! استغفرالله ناموس همه هم مال خودشون!
خوب با پولشون هرکاری می‌خوان می‌کنن دیگه:)
آقای دکتر! این سبز سیْدی( ببخشید سبز اتاق عملی) منو کشته:)

چی به سر این کامنتا میاد؟:)
امام زمان غیبشون می‌کنه؟

من با اين که خودم همیشه در فرانسه با گروه همبستگی فرانسه- فلسطين همکاری می کردم و تو جلساتشون شرکت می کردم ولی نمی دونم چرا از شنيدن اين خبر انقدر حالم بد شد. اگر قرار بود اين پول صرف زن ها و بچه های در به در و مصيبت زده ی فلسطينی بشه و صرف تعلیم و تربیت و مدرسه سازی ، جدا می گفتم نوش جونشون. خوب بذار کمک کنند ولی دلم می سوزه که همش صرف خرید اسلحه می شه و اون عملیات های انتحاری و کشتن مردم . پولشم در نهایت می ره تو جیب صاحبان قدرت و دلالان اسلحه. مردم ایران هم هر کدوم ۵۰۰ گرم تا یک کیلو سماق بخرند( انگار هنوز گرون نشده) و در منازل خود سرگرم سماق مکیدن شوند.

نازخاتون عزيز
چقدر به نكته جالبي اشاره كردي.
في‌الواقع اين يك كمك بشر دوستانه صرف نيست كه تازه آن هم به خانه رواتر است...كمك براي انجام عمليات تروريستي!
زيتون جان...
اين سبز رو من براي كشتن خانومهاي خوشگل گذاشته‌ام اينجا و ظاهرا اولين قرباني خودش را هم گرفته!

http://www.ucsusa.org/global_security/nuclear_weapons/nuclear-bunker-buster-rnep-animation.html
حتما ببينين.

Addendum: I posted the following “ Original” comment at Sima Shakhsari’s site saying that I will not post any more comment. She not only deleted this innocent comment of mine but also, she blocked my IP, using her cockroach brain as if I had no other way to expose her. Please be your own judge and ask yourself, why my comment was deleted while the others that are worse than mine are still sitting there in tact?

Sima Shakhsari: Do you know why you are deleting my comment that has no insult in it but leaving the others that have the nastiest words? Well: I am the one that to know who is paying for you to travel and do the research on Iranian bloggers. If you delete this comment, I will destroy your reputation and it won’t be too late to shut down this public toilet of you like your other friend Ali reza.
Even one contact with Hussein Derakhshan makes one suspicious, let alone staying with him. You said you worked in two jobs, with your background the best places that you could work is being a cashier in Sears that does not even pay enough for your make up, let alone to feed you fat belly let alone paying more than two thousands dollar ($2,000.00) for a sick cat. Are you kidding lady? Living in three places at the same time, San Francisco, Toronto and now Washington DC, and God knows where else. Have a respect for yourself and do not make me to open my mouth. It is for your own good. THIS COMMNET STAYS HERE OR ELSE YOU WILL SEE IT ALL OVER INTERNET.

{The original comment.} Sima: I have never seen a cheap, low class, miser, miserable, and beggar person like you. I am glad you are not Bill Gate, George Soros, Pier Omid (Iranian owner of e bay) or thousands of other philanthropists that gives away millions of their money for people that they do not know. If you were one of these people, I scare you would walk in any Indian's girl school and pick one of them and in front of others say, “ Do you know that I have paid for her clothing.” Az We Azerbaijanis says” Allah daghina bakhar gar verar.”, “ Khoda be azmate kohha behesh barf mide.’ shoma hatta be andazeye ye tappeye topaleye y deh ham nistid.

Sima Shakhsari: Who said mother Teresa is dead? She live in you and you must be second mother Teresa. Thanks God you are not paying even an extra penny for people posting comment at your site, or else, only God knows how loud you would shout at being so generous.

Well, I will not come to this stable of you anymore, “ bekhor, begoz, beshah, bejoo, birin, all by yourself”

Sima: Thanks God from thousands of subjects in this world, you know only a little on discourse and language learned from idiots like Butler, so you know that words have meaning and people hide their deep-seated desire behind their words.

Please allow me to psychoanalyze you. My conversation with Sahar is not the source of your discomfort. I just removed your mask and showed that because of your ugly attitude, you can’t get along with people. There was no insult, no ridiculing, absolutely none in Sahar’s comments but you tried to interpret it from behind your sick, hysterical and narcissistic personality.

Sima: You are arrogant, narcissist, closed minded, full of hate, biased, prejudice with worse than ugly attitude.

Please do not mention that idiot friend of you Ali Reza Dostdar anymore, he was not even polite enough to say goodbye to his readers, he just shut down his :public toilet and ran away. I felt very sorry when Peyam Yazdanjo ridiculed him and he defended himself by mention his stupid article on American Anthropologist. Well he deserves a noble prize for that masterpiece of him.

I am not expecting from people like you and some of other bloggers, you are the worst apple in the Iranian basket. Some time I just get disappointed to see how come a PhD student can behave like a insecure teenager, crying for a piece of clothing.

Excuse my foul language, but you, Farnaz, Mahshid etc are just barking dogs, barking all the time at those that had the courage to say “ balaye cheshat abrost.”

PS: “ You will find comfort among those that you agree and you will grow among those that you do not agree.

No wonder I used to call Ali reza not an Anthropologist but Antar- pologist, the same goes to you as well.

فريبا جان
ديده بودم و دوباره ديدم.
تعجب‌آور و تاسف آور است مخصوصا اينكه در اصفهاني است كه من هم زندگي مي‌كنم!
خدا بخير كند.

گوشزد جان(آخ که چقدر جای شبنم خالیه..هر موقع میخواهم اسمت رو بنویسم یاد حج گوشی شبنم گل می افتم)
ما بدون مست فرمودن ،قلمی فرمودیم،(ih ih ih)این ها ها های فینگلیسی بود ها).. بخونش.جوابیه منظورمه.

گوشزد جان(آخ که چقدر جای شبنم خالیه..هر موقع میخواهم اسمت رو بنویسم یاد حج گوشی شبنم گل می افتم)
ما بدون مست فرمودن ،قلمی فرمودیم،(ih ih ih)این ها ها های فینگلیسی بود ها).. بخونش.جوابیه منظورمه.

Nana -- please excuse me for not addressing you with some artificial titles such as, Dear, aziz, gerami, jan also these titles shows respect but in Iranian bloggers’ dictionary means, ass kissing and hiding the rage and hate that one thing I will never do and prefer being a male prostitute than giving my identity away and being a ass kisser-----

Any how, Nana: I am an electronic test engineer, testing, troubleshooting the Topography machines that worth 2.2 Millions dollars. These machines are being used in radiation therapy of cancerous tumors and also there is some famous German and Swedish brand in the market, but our product have patented certain technological breakthrough that narrows down the beam to kill less healthy cells than the others. So I am a man of precision in vital issues. All these times I have realized that you and I have one thing in common and that is locating the cancerous tumors. Well, it is very hard to kill the cancerous cells without damaging the healthy one and sometime both of us trying to kill the deadly cells, but inadvertently damaging the healthy ones. There is absolutely no doubt in my mind that you are an honest, intelligent--- but as every other intelligent person sometime impatient, trying to drag the time instead of following it--- person, wanting to see your people in better condition, your anger, frustration in much more healthier than those shallow friendly looking words of rapists such as Hale, Mahshid, Asad ali Mohammadi, Dariush Mohammad poor, Abbas Maroufi, Massod Behnood, Abtahi, dalghak Hussein Derakhshan, shah allahi Majid Zohari, koni Moeteza Negahi, and khaje (eunuch) Shokr allahi and other stupid, asshole morons that after all these years still chasing this clown Mohammad Khatami or kissing Dr.Moein’s ass. I wonder how wide one ass to be not to feel that this asshole Khatami’s dick was in their ass for full eight years. If one asks me what is the major problem in my life, I definitely would say that “ All I want is to kill the cancerous tumors and not to damage the healthy cells.’ And this is the biggest and most challenging project that I have in front of me for the rest of my life.

I said, I have one thing in common with you—which is major—but there are some other issues that I depart from you and they are 1: Unknowingly you insult the entire population for not being as sensitive as you are when it comes expressing their anger, their objections, sometimes calling them ‘ olagh ha booland shid, chera khabidid, etc‘ Nana: people are like elephant, they may seem less sensitive than a butterflies, but when they rise, no one can stop them. Second: again inadvertently you insult people’s religious belief; as if. If they did not have any, the world would be a better place, well you are wrong. I did not came too this conclusion after reading religious materials, I came to this after long time reading of solid science, Freud and Lacan’s psychoanalysis. Unfortunately religion is being abused by both sides, I am not even going to talk about some obvious medievalist religious thinkers, religious books etc, I am going to talk more recent and modern looking one. People like Ahmad Ghabel. Ali Shariati (I would like some one to stick a saw in my ass than calling this screwed up person a Dr. well I have the right o challenge his stupidity, at the same time when French geneticist and biologist Jacques Monod was getting his Noble prize this idiot was studying Akhond-ology--- I am not joking, his research was in Akhond- and to best of my knowledge he never finished his university, even if he did he got his Doctorate in Akhondology---), Montazari and their most moderns SHURAKA, people like Professor Dr. Mehdi Jami and Dr. Massod Borjian and assistant professor Mohsen Momeni and others.

Nana: You have a surgical eye to finding the tumors—as I have-- and I do understand your frustration witnessing shits like Mahshid, Farnaz, Hale, Omid Millani and other assholes and trashes in Internet. I do also suffer to see how come an adult people like Massod Borjian or this monkey named Parsa Saebi would lower their statute to kiss asses that have absolutely no value for them. Just look at his latest post of this stupid asshole Parsa Saeibi, in which he praises the old monkey Asad Ali Mohammadi because in his Interview with professor, Dr. (to power three) Mehdi Jami they have mentioned his name. Can you imagine what these people would do if they had their hands in millions of dollars capital and power? They would be much worse than even Saeid Imami.

If a person can kiss ass for nothing, they would torture, kill, mutilate for money.

I feel so sorry for people like Massod Borjian for their being so a beggar. I used to visit his site once a while—not to read, he has nothing to teach me—for two simple reasons. 1: My military training was in Esfahan's garrison in heavy artillery and I had a very good time and beside the natural scenery, food, fruit but most I enjoyed their vast book stores -- and 2: He and I both have technical background and I tried to have some conversation with him but well, he is more in ass kissing business than caring about his own life. Well he finally learned to censor the comments. Ass kissing comes before the TRUTH. Good luck for all.

Nana: too many thing to little time, take care.

PS 1: Nana: If you want to understand some of these multi faced Iranian bloggers, you need just to wait. As Heidegger says,” The thing reveals themselves when they breakdown. “Yesterday’s best friendship goes down to toilet if one tries to express his/her objection. In most of Iranian cyberspace one has to be either an outcast or ass kisser. I think I know where I stand. Anyhow, it is a good ground for my psychological investigation of ”lompan preletaria”PS2: This Sima Shakhsari's case is even worse, she is in a suspicious mission and to best of my knowledge none of all those mentioned about are in this dirty business.

ني‌لبك جان
صفحه اصلي وبلاگت از 10 ساعت پيش ديگر باز نمي‌شود... يعني باز مي شود و رنگ زمينه هم مي‌ايد ولي نوشته ها نمي‌ايند.
شبي جان هم بعد از غيبت صغري غيبت كبري فرموده‌اند ظاهرا!

Sorry, I meant Topography

نه گوشزدجان
خودم اینطوریش کردم اگر یک کمی صبر می کردی می دیدی که دو تا لینک می آد که یکیش مال آرشیومه.

http://xmrzqz10.com xmrzqz11 xmrzqz12 [URL='http://xmrzqz13.com' ]xmrzqz13[/URL] xmrzqz14 [URL=http://xmrzqz15.com ]xmrzqz15[/URL]

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes