تفاوت روشنفكر و روحاني


تفاوت روشنفکر و روحانی در اين است که
وقتی که يک روشنفکر با خری روبرو می شود سعی در آدم کردن آن می کند
ولی روحانی بدون فوت وقت سعی در سوار شدن به آن خر می کند
به همين دليل است که روحانيون اغلب موفق می شوند و روشنفکران هميشه شکست می خورند

4 نظرات:

So Funny...It's really a bitter truth

خیلی جالب بود. موفق باشی.

Dar Masal Monaghesheh Nist vali in vasfe hale irane emrooz ast. hamisheh az khodam miporsam Aya agar mellate Iran khar naboodan kasi mitavanest savareshan shavad ?

يا بر عکس - خره سعي مي کنه آخونده را آدم کنه !

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes