دزد حاضر...بز حاضر!

خاتمی تاکید کرد: مجلس خبرگان هر گاه در بررسی های خود فقدان شرایط و یا تغییر شرایط عقلی، عرفی و شرعی را احراز کند و یا تغییری در روش و منش رهبری بیابد که با معیارهای مورد نظر سازگار نیست، می تواند و بلکه باید او را عزل کند. در اینجا نیز تعبیر امام(ره) تعبیر جالبی است که می فرمایند، اگر رهبر دیکتاتوری، گناه و بی تقوایی کند، بلافاصله و خود به خود عزل است.
خوب دزد حاضر ...بز حاضر
رهبر دیکتاتور حی و حاضر...قانون اساسی و آقای خاتمی هم حی و حاضر.
بفرمایند ایشان را عزل کنند بنده هم قول می دهم که نه تنها خود بلکه همه دوستان و آشنایان را برای رای دادن به ایشان بسیج کنم!!

2 نظرات:

Harf rast javab nadare , badesham jaryane in khatami mesle jaryane hamoon khodkoshie eskelete az balaye sakhtemane ke nemiparide (chon tokhm nadashte)

حالا شما ببین روز انتخابات مردم رو به چه شایعه هایی از قبیل کوپن نمیدند،دانشگاه مشکل پیدا میکنید،استخدام نمیشید و....می کشند پای میز انتخابات اونم رو هم که گول این حرفها رو نمی خورند هیجان زده می کنند

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes