انتخاب

ما همیشه بین دروغگوها و راستگوها، دروغگوها را انتخاب کردیم.
پی نوشت:
ظاهرا توضیح لازم است:

ما=من، تو و او

همیشه= گذشته، حال و احتمالا آینده

بین= وسط...میان

دروغگو= آن که عامدانه تمام یا قسمتی از حقیقت را نهان می کند

راستگو= آن که آن چه از حقیقت می داند بدون پروا، چشمداشت یا ملاحظه ای بیان می کند.

انتخاب= گزینش بدون اجبار...گزینش از روی میل

پی نوشت دوم:


گوشزد جان با این گزاره نمی توانم موافق باشم چرا که :

1-میخواهم بین این سخن تو و سخن ضد آن و سخن هایی نه مانند آن، تو را انتخاب نکنم که دروغگوی من نباشی.

2- این گزاره گویی میخواهد به ما بگوید که "ما" همیشه قدرت تشخیص بین راست و دروغ را داریم و پس از این تشخیص است که از روی میل "دروغ" را انتخاب میکنیم.

3-تعاریف تو از راستگو و دروغگو را درست نمیدانم.برای کسی که میرود پیش جن گیر تا جن اش را بگیرد، جن چیز دروغی نیست برای او عین حقیقت است اما حقیقت او دروغ توست. همچنان که حقیقت تو دروغ دیگری میباشد.

4- حقیقت مطلقی، قابل شناخت نیست. هر کسی بخشی از واقعیت را میبیند و نه تما آن را اینست که هیچکس راستگو نیست، راست و حقیقت من، فقط مختص منست. و چون کاملا عین واقعیت نیست حامل بخشی از دروغ نیز میباشد. راست و دروغ در هم تنیده اند.


از کامنت بهرام


بهرام جان

من می گویم بهرام زیباست و قسمتی از حقیقت را می گویم.

فلانی می گوید بهرام زشت رو است و او هم قسمتی از حقیقت را می گوید.

تو حرف مرا می پذیری ...نه به دلیل قسمتی از حقیقت که عیان کرده ام...بل به دلیل قسمتی از حقیقت که نهان نموده ام.

به عبارت دیگر من و فلانی هر یک هم راستگو و هم دروغگوییم ولی تو قسمتی از حقیقت را که من نهان کرده ام و فلانی بیان کرده است نمی پذیری و در صدد پذیرش قسمت مقبول واقعیت بر می آیی که تو را آرامش و اعتماد به نفس می بخشد.

مثال واضحش ملت ایران (و البته اکثریت آن ها) هستند.

تاریخ ایران پر است از قسمتهای شرم آور و حقیرانه و در مقابل نقاط افتخار آمیز نیز دارد.

ملت ایران در برابر هر کس که بخواهد قسمت های شرم آور را حتی برای عبرت گرفتن بازگو کند جبهه می گیرد و خشمگین می شود.

هر کس بخواهد با مدرک و سند جایگاه کشور ایران را در بین سایر ملل یادآور شود نمک بر زخمی می پاشد که به عمد فراموش شده است.

دروغ تسکین بخش و دروغگو امید دهنده است.


13 نظرات:

نظری راجع به شما ندارم

زدی تو خط می نیمال نویسی.
حالا این یعنی چه؟
شهرام

اقای دکتر ،
با کمال احترام باید بگم که کمی با نظر شما مخالفم .
الته این مخالفت با کلیت جملهٔ شما نیست بلکه با قید همیشه اونه.
اگر باور کنیم که انتخاب ما در اثر یک باور از درون ماست اون وقت ما در انتخاب ، خودمون رو انتخاب کردیم .
چیزی که بیشترین شباهت رو به ما داره .
مگر اینکه در خود آگاهی کامل انتخاب کرده باشیم.
ببخشید که کمی گیج کننده شد!

کلام آخر اینکه اینجوری موافقم :

وقتی به خودمون راست نگفتیم ، بین راستگوها و دروغگوها ، اغلب دروغگوها رو انتخاب کردیم.

شاید به خاطر اینکه دروغ گوها در راست نمایی استاد ترند!!

دروغگوها به ما اعتماد به نفس می دهند و رویاپردازی ما را تحریک می کنند.
ما با دروغگوها آرامش بیشتری داریم!

چرا از اينكه يك بلاگر ديگر لينكتان كرده دلخورين؟

من کی چنین حرفی زده ام؟

ما؟

نميدونم شايد ترجيح ميديم براي ارامش روحمون اين كارو كنيم!!!

از پایگاه عقیدتی سیاسی بنیاد فاطمة الزهرا دیدن فرمایید.

fatematalzahra.blogspot.com

یا فاطمه الزهرا بنت رسول الله

گوشزد جان با این گزاره نمی توانم موافق باشم چرا که :
1-میخواهم بین این سخن تو و سخن ضد آن و سخن هایی نه مانند آن، تو را انتخاب نکنم که دروغگوی من نباشی.
2- این گزاره گویی میخواهد به ما بگوید که "ما" همیشه قدرت تشخیص بین راست و دروغ را داریم و پس از این تشخیص است که از روی میل "دروغ" را انتخاب میکنیم.
3-تعاریف تو از راستگو و دروغگو را درست نمیدانم.برای کسی که میرود پیش جن گیر تا جن اش را بگیرد، جن چیز دروغی نیست برای او عین حقیقت است اما حقیقت او دروغ توست. همچنان که حقیقت تو دروغ دیگری میباشد.
4- حقیقت مطلقی، قابل شناخت نیست. هر کسی بخشی از واقعیت را میبیند و نه تما آن را اینست که هیچکس راستگو نیست، راست و حقیقت من، فقط مختص منست. و چون کاملا عین واقعیت نیست حامل بخشی از دروغ نیز میباشد. راست و دروغ در هم تنیده اند.

راستی: سلام گوشزد جان، حالت چطوره؟

سلام، بله حرف شما درست است. در واقع بدبختی ما تنها این نیست که دروغگوی را دوست داریم؛ بدبختی بزرگتر آن است که دروغ شنیدن رابهمان اندازه دوست داریم.

سلام گوشزد جان
امروز مطلب ماهی بعنوان طعمه ات با ایمیل به دستم رسید .از این ایمیل فورواردی ها که برای صد نفر میره . می بینم که نوشته ات حسابی مشهور شده .

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes